Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

System fewnfudo seiliedig ar bwyntiau’r DU: rhagor o fanylion

Mae’r Swyddfa Gartref wedi rhyddhau rhagor o fanylion am system fewnfudo seiliedig ar bwyntiau’r DU, a ddaw i rym ar 1 Ionawr 2021.

Mae’r datganiad yn cynnwys gwybodaeth am:

  • ofynion y system seiliedig ar bwyntiau
  • trothwyon cyflogau a sgiliau ar gyfer gweithwyr medrus
  • llwybr ar gyfer myfyrwyr a graddedigion
  • pwy all ymgeisio
  • ymweld â’r DU
  • llwybrau mewnfudo eraill

Gall dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 ymgeisio i ymgartrefu yn y DU drwy’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion y DU nes 30 Mehefin 2021.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel