Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Tâl gwyliau ar gyfer cyflogeion - ydych chi’n gwybod eich rhwymedigaethau cyfreithiol?

Mae gwyliau blynyddol â thâl yn hawl gyfreithiol y mae’n rhaid i gyflogwr ei darparu. Mae gan bob gweithiwr hawl i gael amser i ffwrdd gyda thâl am bob awr maen nhw’n ei weithio, dim ots os ydyn nhw’n gweithio’n rhan amser, yn gweithio shifftiau neu’n gweithio oriau afreolaidd.

Pobl sy’n gweithio patrymau gwaith gwahanol, fel gweithwyr asiantaeth neu staff dros dro, yn ogystal â gweithwyr rhan amser neu’r rheini sy’n gweithio shifftiau sydd yn y perygl mwyaf o golli allan ar dâl.

I gael rhagor o wybodaeth am dâl gwyliau, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel