Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Tâl TAW gwrthdro am wasanaethau adeiladu

Bydd y mesur yn cyflwyno taliad TAW gwrthdro ar rai gwasanaethau adeiladu. Bydd y tâl gwrthdro yn gymwys i gyflenwadau o wasanaethau penodedig ar neu ar ôl 1 Hydref 2020.

O ran cyflenwi rhai gwasanaethau adeiladu, bydd y mesur yn golygu mai’r cwsmer fydd yn atebol i CThEM am y TAW ar y pryniannau hynny yn hytrach na’r cyflenwr (y ‘tâl gwrthdro’).

Bydd y tâl gwrthdro yn gymwys drwy’r gadwyn gyflenwi lle mae gwybodaeth yn cael ei rhoi am daliadau drwy Gynllun y Diwydiant Adeiladu. Mae’r cyflenwadau yr effeithir arnynt yn cyd-fynd yn agos iawn â'r rhai sy’n cael eu diffinio fel gweithrediadau adeiladu o dan Gynllun y Diwydiant Adeiladu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel