Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Tŷ'r Cwmnïau - ffeilio ar-lein a negeseuon e-bost atgoffa i fusnesau

Gallwch arbed amser ac arian i’ch busnes drwy ffeilio eich dogfennau ar-lein.

Dyma’r manteision:

  • byddwch yn llai tebygol o gael cosbau am ffeilio’n hwyr
  • byddwch yn cael cadarnhad bod Tŷ'r Cwmnïau wedi cael eich dogfennau
  • byddwch yn cael gwybod a ydynt wedi cael eu derbyn neu eu gwrthod

Mae ffeilio ar-lein yn rhatach

Mae’n costio llai i ffeilio’r rhan fwyaf o ddogfennau ar-lein o gymharu â dogfennau papur. Er enghraifft, mae’n costio £13 i ffeilio datganiad cadarnhau ar-lein, ond mae’n costio £40 i ffeilio ffurflen bapur.

Mae ffeilio ar-lein yn gyflymach

Caiff y rhan fwyaf o'r dogfennau sy’n cael eu cyflwyno ar-lein eu prosesu cyn pen 24 awr. Gall dogfennau sy’n cael eu hanfon drwy’r post gymryd wythnos neu fwy i’w prosesu. Felly bydd yna gryn amser i chi aros i gael gwybod a ydynt wedi cael eu derbyn neu eu gwrthod.

Osgoi cosbau am ffeilio’n hwyr a dogfennau’n cael eu gwrthod

Mae ffeilio ar-lein yn cynnwys gwiriadau mewnol i’ch helpu chi i osgoi camgymeriadau a dogfennau’n cael eu gwrthod. Pan fydd Tŷ'r Cwmnïau yn cael dogfen sydd wedi’i ffeilio ar-lein, bydd yn anfon cydnabyddiaeth atoch bron iawn ar unwaith.

Hefyd, gallwch gofrestru i gael negeseuon e-bost i'ch atgoffa chi. Mae hwn yn wasanaeth sy’n dweud wrthych chi pan fydd hi’n amser i chi gyflwyno datganiad cadarnhau a chyfrifon eich cwmni. Mae’r gwasanaeth e-bost atgoffa am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Tŷ'r Cwmnïau.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel