Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Taith Bws Sadwrn y Busnesau Bach 2019

Bydd Bws Sadwrn y Busnesau Bach yn teithio ledled y DU ac yn galw mewn 27 o wahanol drefi a dinasoedd dros gyfnod o bum wythnos. Bydd yn cyflwyno’r rhaglen fentora ym mhob tref a dinas y bydd y bws yn galw yno yn y DU eleni.

Dyma’r lleoliadau a’r dyddiadau ar gyfer Cymru:

  • Llandudno – 5 Tachwedd 2019
  • Y Drenewydd – 22 Tachwedd 2019

Mae’r sesiynau am ddim i fusnesau bach, ond mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sadwrn y Busnesau Bach.

 

Share this page: 
Conversion pixel