Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Taith Bws Sadwrn y Busnesau Bach o amgylch y DU 2018

Bydd taith bws Sadwrn y Busnesau Bach yn teithio ledled y DU gan alw mewn 30 o wahanol drefi a dinasoedd yn ystod cyfnod o 5 wythnos, rhwng 25 Hydref a 28 Tachwedd 2018.

Unwaith eto bydd Sadwrn y Busnesau Bach yn cyflwyno’r rhaglen fentora ym mhob stop ar Daith Bws 2018 o amgylch y DU.

Dyma’r lleoliadau ar gyfer pob stop yng Nghymru:

  • Sgwâr Neuadd y Dref, Caerfyrddin - 15 Tachwedd 2018 - 10am tan 2pm

  • Stryd y Felin, Pontypridd – 15 Tachwedd 2018 – 3:30pm tan 4.30pm

  • Heol y Frenhines, Caerdydd – 16 Tachwedd 2018 – 10am tan 2pm

Bydd y daith yn darparu cyngor a gwybodaeth i fusnesau bach ac mae’r sesiynau am ddim, ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sadwrn y Busnesau Bach.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel