Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Taith Sadwrn y Busnesau Bach 2021

Bydd taith Sadwrn y Busnesau Bach yn teithio ledled y DU gan alw mewn 20 o wahanol drefi a dinasoedd yn ystod cyfnod o 5 wythnos, rhwng 1 Tachwedd a 1 Rhagfyr 2021.

Dyma’r lleoliadau ar gyfer pob stop yng Nghymru:

  • Bae Colwyn – 12 Tachwedd 2021
  • Caerdydd – 18 Tachwedd 2021

Bydd y daith yn darparu cyngor a gwybodaeth i fusnesau bach ac mae’r sesiynau am ddim, ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sadwrn y Busnesau Bach.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen