Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Talu'ch bil treth Hunanasesiad

Sicrhewch eich bod yn talu Cyllid a Thollau EM (CThEM) erbyn y dyddiad cau. Bydd llog yn cael ei godi arnoch, ac efallai y bydd angen i chi dalu cosb os yw’ch taliad yn hwyr.

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer talu’ch bil treth fel a ganlyn:

  • 31 Ionawr – ar gyfer treth sydd arnoch ar gyfer y flwyddyn dreth flaenorol (a elwir yn taliad mantoli) a’ch taliad ar gyfrif cyntaf
  • 31 Gorffennaf ar gyfer eich ail taliad ar gyfrif

Mae’r amser sydd angen i chi’i ganiatáu yn dibynnu ar eich dull talu.

Ewch i wefan GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel