Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Tech Nation 2019

Bydd Tech Nation yn arddangos Adroddiad 2019 yng Nghaerdydd gan dynnu sylw at berfformiad cwmnïau technoleg y DU yn fyd-eang, yr ecosystem technoleg, a thechnolegau newydd.

Bydd y digwyddiad yn noson o wybodaeth, trafodaeth panel a rhwydweithio, yn edrych ar sut mae ecosystem technoleg ddigidol y DU yn cymharu â’r gystadleuaeth fyd-eang, gan drafod rôl Cymru yn benodol.

Mae hwn yn ddigwyddiad sy’n dod â sylfaenwyr, entrepreneuriaid, buddsoddwyr a phartneriaid ecosystem technoleg ynghyd i greu cysylltiadau newydd, i feithrin gwell dealltwriaeth o’r ecosystem technegol yn gyffredinol ac i ddathlu llwyddiant y sector lleol.

Cynhelir y digwyddiad hwn, sydd am ddim, ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 yn Tramshed Tec, Caerdydd, o 6pm tan 8.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth ac i neilltuo lle, ewch i  wefan Eventbrite.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel