Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Technoleg awyrofod effaith uchel, aflonyddgar: gwneud cais am gyllid

Mae grantiau ar gael i sefydliadau ddatblygu atebion arloesol i heriau awyrofod y DU a chyflwyno technolegau hedfan y dyfodol.

Mae'r gystadleuaeth yn chwilio am brosiectau risg uchel, effaith uchel sy'n arddangos ffyrdd gweledigaethol, chwyldroadol neu aflonyddgar o fynd i'r afael â'r heriau awyrofod mwyaf yn y DU.

Mae wedi cael ei ddylunio i gefnogi a chyflymu buddsoddiad gan y diwydiant mewn cwmnïau cadwyn gyflenwi.

Dylai prosiectau ganolbwyntio ar un neu fwy o’r canlynol:

  • dyluniadau cysyniadol ar gyfer awyrennau canolig a phell-ehedol radical neu anghonfensiynol
  • dyluniadau cysyniadol ar gyfer cerbydau awyr trefol a rhanbarthol, sy’n esgyn a glanio’n fertigol, ac sy’n esgyn a glanio mewn gofod cyfyngedig
  • adnabod a gwerthuso'r gofynion am gyfleuster arddangos pŵer trydan hybrid, graddadwy
  • modelu peiriannau pŵer trydanol tra-dargludol, tymheredd uchel
  • sefydlu effaith amgylcheddol cerbydau awyr gwahanol, gan gynnwys allyriadau nwyon a gronynnol
  • integreiddio cerbydau awtonomaidd neu griw unigol i ofod awyr sy’n cael ei reoli

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 27 Chwefror 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel