Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Terfyn Amser Ffeilio Cyfrifon 31 Rhagfyr 2019

Os ydych chi'n un o'r nifer o gwmnïau sy'n gorfod ffeilio eu cyfrifon erbyn diwedd Rhagfyr, peidiwch â'i adael i'r funud olaf.

Gallwch osgoi oedi gyda’r post trwy ffeilio’ch cyfrifon ar lein.

Bydd arnoch angen cod dilysu, felly os oes rhaid ichi ofyn am god caniatewch ddigon o amser. Bydd yn fynd i’ch swyddfa cofrestredig a gall cymrud 5 diwrnod i gyrraedd trwy’r post.

Ffeiliwch yn gynnar a ffeilio arlein

Ffeilio ar-lein cyn dyddiad cau Nos Galan a byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cyfrifon wedi dod i law. Anfonir ebost arall atoch pan fyddant wedi cofrestru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel