Textiles 2030

Textiles 2030 yw’r fenter arloesol ar gyfer cwmnïau ffasiwn a thecstilau yn y DU.

Mae WRAP yn gweithio gyda manwerthwyr dillad, tecstilau cartref, offer chwaraeon a dillad gwaith, law yn llaw â sector ailddefnyddio ac ailgylchu'r DU i drawsnewid y gadwyn gyflenwi tecstilau yn llwyr.

Mae targedau Textilies 2030 yn cynnwys:

  • gostwng carbon 50%+ i gyd-fynd â’r targed byd-eang o 1.5°C
  • gostwng dŵr  30%
  • creu a darparu trywydd tecstilau clir ar gyfer y DU

Pam y dylai fy musnes gymryd rhan?

  • mae’n hanfodol oherwydd yr hinsawdd
  • mae Llywodraeth y DU yn bwriadu deddfu’r diwydiant
  • mae’n well gan gwsmeriaid frandiau gyda gwerthoedd cynaliadwyedd
  • mae buddsoddwyr yn disgwyl gweld tystiolaeth o gynaliadwyedd

Ymunwch â Textiles 2030 i fod ar reng flaen y gwaith o daro yn ôl yn fwy gwyrdd, gan ddylanwadu ar bolisi a chynyddu teyrngarwch cwsmeriaid a bodloni’ch buddsoddwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Textiles 2030 | WRAP
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen