Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Trawsnewid diwydiannau sylfaenol: gwneud cais am brosiect cychwyn-cyflym

Gall busnesau’r DU wneud cais am gyfran o £5 miliwn ar gyfer prosiectau cychwyn-cyflym i wella effeithlonrwydd diwydiannau sylfaenol o ran adnoddau ac ynni.

Nod y gystadleuaeth hon yw dod â busnesau o wahanol ddiwydiannau sylfaenol ynghyd i weithio ar gyfleoedd effeithlonrwydd sy’n gyffredin iddynt o ran adnoddau ac ynni.

Y diwydiannau sylfaenol yw:

  • sment
  • papur
  • gwydr
  • cerameg
  • metelau
  • swmp gemegion

Caiff arian ei ddyfarnu i brosiectau ymchwil a datblygu traws-sector a chydweithiol sydd â'r nod o wneud cwmnïau a chadwyni cyflenwi’r sector yn fwy cynhyrchiol a chystadleuol, ac annog cwmnïau i aros yn y DU.

Cynhelir digwyddiadau briffio i ddarpar ymgeiswyr ledled y DU. Caiff digwyddiad Cymru ei gynnal ar 20 Tachwedd 2019 gyda digwyddiad briffio ar-lein ar 22 Tachwedd 2019.

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar 5 Chwefror 2020.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel