Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Trawsnewid y ffordd rydyn ni’n cynhyrchu bwyd: gwneud cais am gyllid busnes

Gall busnesau wneud cais am gyfran o hyd at £20 miliwn i gefnogi prosiectau uchelgeisiol sy’n datblygu ffyrdd newydd a mwy effeithlon o gynhyrchu bwyd y DU.

Mae’r gystadleuaeth yn chwilio am brosiectau sydd un ai’n datblygu systemau cynhyrchu bwyd newydd ac effeithlon, isel eu hallyriadau, neu’n mynd i’r afael â thagfeydd technolegol neu dagfeydd eraill sy’n atal systemau o'r radd flaenaf rhag cyflenwi defnyddwyr.

Gallai’r meysydd gwaith gynnwys:

  • systemau tyfu dan do
  • dyframaeth
  • ffynonellau bwyd newydd megis pryfed
  • systemau wedi’u seilio ar eplesu

Y dyddiad cau i geisiadau yw hanner dydd ar 22 Ionawr 2020 a gall busnesau o unrhyw faint wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel