Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Trefniadau Pontio’r DU – ‘Gwirio, Newid, Mynd’

Mae’r DU wedi gadael yr UE, ac mae’r cyfnod pontio ar ôl Brexit yn dod i ben eleni.

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio ymgyrch newydd ‘Gwirio, Newid, Mynd’ i helpu busnesau ac unigolion i baratoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio.

Mae’r ymgyrch yn annog busnesau ac unigolion i ddefnyddio’r adnodd gwirio i gael rhestr bersonol o gamau y bydd angen iddyn nhw eu cymryd i baratoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio ar 31 Rhagfyr 2020.

Am ragor o wybodaeth ac i ddefnyddio’r adnodd, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel