Mae’r DU wedi gadael yr UE, ac mae’r cyfnod pontio ar ôl Brexit yn dod i ben eleni. Gweithredwch nawr i fod yn barod ar gyfer y rheolau newydd o fis Ionawr 2021.

Mae’r camau y gallwch eu cymryd nawr, nad ydyn nhw’n dibynnu ar unrhyw drafodaethau, yn cynnwys:

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen