Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Treth incwm yn dod yn syth i Gymru

O 6 Ebrill 2019, bydd 10c ym mhob band treth yng Nghymru yn cael ei drosglwyddo yn syth i Lywodraeth Cymru i’w wario ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Ar hyn o bryd, telir yr holl Dreth Incwm i Lywodraeth y DU i gyllido gwariant ledled y DU.

Beth mae hyn yn ei olygu i Gymru?

  • am y tro cyntaf erioed, bydd penderfyniadau am 10c ym mhob band treth incwm yn cael eu gwneud yng Nghymru.

  • mae cyfraddau treth incwm Cymru yn ymuno â threth trafodiadau tir a threth gwarediadau tirlenwi, i ffurfio casgliad o drethi y mae Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol amdanynt nawr

  • mae helpu i lunio trethi sydd wedi’u teilwra’n well ar gyfer amgylchiadau economaidd Cymru

Nid oes angen i drethdalwyr sy’n byw yng Nghymru wneud unrhyw beth yn wahanol. Bydd CThEM yn parhau i gasglu Treth Incwm fel un taliad fel arfer. Yn ystod mis Tachwedd, byddwch yn derbyn llythyr gan CThEM, gyda thaflen Llywodraeth Cymru yn egluro sut bydd cyfraddau treth incwm yng Nghymru yn gweithio.

Am ragor o wybodaeth dilynwch #FyNhrethFyNghymru neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel