Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Troi technolegau cwantwm yn fasnachol: ymgeisio am gyllid

Mae ffiseg cwantwm yn sylfaen i’r systemau cyfrifiadura, cyfryngau a seilwaith sy’n ganolog i fywyd modern. Bellach mae ail genhedlaeth o dechnolegau wedi’u seilio ar effeithiau cwantwm newydd yn addo darparu cyfathrebu digidol mwy diogel, gwell adeiladwaith a chynnydd radical mewn grym cyfrifiadura.

Gallai hyn drawsnewid sawl sector busnes yn cynnwys y sector modurol, gofal iechyd, seilwaith, telathrebu, seiberddiogelwch ac amddiffyn.

Mae hyd at £33 miliwn ar gael o Gronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol i’w fuddsoddi mewn prosiectau sy’n anelu at gyflymu’r broses o droi’r technolegau cwantwm hyn yn fasnachol.

Rhaid i brosiectau anelu at gyflymu’r broses o droi technolegau cwantwm yr ail genhedlaeth yn fasnachol a dylent fynd i'r afael ag o leiaf 1 o’r meysydd canlynol:

  • cysylltedd a thechnolegau i sicrhau diogelwch data pan fydd yn cael ei storio ac wrth symud
  • ymwybyddiaeth sefyllfaol yn cynnwys systemau ymreolaethol; synwyryddion a chanfodyddion ar gyfer yr amgylchedd adeiledig, trafnidiaeth a seilwaith; delweddu a synhwyro pethau sy’n anweledig ar hyn o bryd
  • cyfrifiadura trawsffurfiol i ddatrys problemau na ellir ymdopi â nhw ar hyn o bryd

Y dyddiad cau i geisiadau yw hanner dydd ar 30 Hydref 2019 a gall busnesau o unrhyw faint wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel