Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Uwchgynhadledd Busnes Heathrow 2019

Mae Heathrow yn cynnal cyfres o Uwchgynadleddau Busnes ledled y DU. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle unigryw i fusnesau bach a chanolig gysylltu a masnachu wyneb yn wyneb â busnesau bach a chanolig eraill, cadwyn gyflenwi Heathrow, ac mewn partneriaeth â’r Adran dros Fasnach Ryngwladol, archwilio cyfleoedd allforio.

Mae’r maes awyr yn gwario bron i £1.4bn bob blwyddyn ac mae ganddo dros 1,400 o gyflenwyr yn lleol ac ar draws y DU a bydd mwy o waith ar y gorwel yn sgil ehangu.

Y gwaith o adeiladu’r rhedfa fydd y prosiect seilwaith mwyaf yn y DU a gaiff ei ariannu’n breifat a bydd busnesau bach a chanolig yn hollbwysig i ddarparu’r buddsoddiad o £14bn.

Mae’r cynnig i ehangu yn gyfle i fusnesau o bob maint, o bob cwr o’r wlad, gael mynediad at gyfleoedd cadwyn gyflenwi a masnachu newydd.

Cynhelir uwchgynhadledd Cymru ar 4 Gorffennaf 2019 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd.

I archebu eich lle ewch i wefan Eventbrite.

I gael rhagor o wybodaeth am Uwchgynadleddau Busnes Heathrow ewch i wefan Heathrow .

Ewch i borth caffael GwerthwchiGymru Busnes Cymru i helpu eich busnes i ennill contractau.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel