Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Uwchgynhadledd Gwastraff i Gyfoeth 2019 - Arloesi yn yr Economi Gylchol yng Nghymru

Mae Gwastraff i Gyfoeth yn dod â busnesau, llywodraeth, academia a'r gymdeithas sifil at ei gilydd i greu cyfleoedd i ddyblu cynhyrchiant adnoddau'r wlad ac i ddileu gwastraff diangen erbyn 2030.

Yr uwchgynhadledd yw dechrau rhaglen uchelgeisiol o ymchwil, dysgu a chamau ymarferol. Bydd Gwastraff i Gyfoeth yn cefnogi busnesau i ddiffinio cynlluniau gweithredu unigol a chydweithredol ac i ddechrau canfod datrysiadau arloesol i heriau cyfun.

Cynhelir yr uwchgynhadledd ddydd Mercher 12 Mehefin 2019 rhwng 9am a 2pm yn Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd CF10 3EU.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, a gallwch gadw lle yn y fan yma.

I ddysgu mwy am yr uwchgynhadledd, ewch i wefan Busnes yn y Gymuned.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel