Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Uwchgynhadledd Iechyd yn y Gwaith Cymru 2019

Mae’r Uwchgynhadledd yn canolbwyntio ar anghenion Busnesau Bach a Chanolig yng Nghymru ac wedi ei gyfeirio’n bennaf at sefydliadau sy’n cefnogi neu sydd â chysylltiadau â busnesau bach a chanolig (cyfryngwyr) yng Nghymru. Mae croeso i’r busnesau bach a chanolig hefyd i fynychu’r digwyddiad. 

Y bwriad yw:  

  • rhoi gwybodaeth i chi am fentrau newydd a phresennol yng Nghymru i gefnogi cyflogwyr, amddiffyn gweithwyr a gwella iechyd a lles yn y gwaith
  • rhannu dulliau gweithredu ar iechyd, lles a diogelwch
  • casglu eich barn ar ba gymorth ychwanegol sydd ei angen ar fusnesau bach a chanolig

Ymysg y prif siaradwyr bydd:  

  • Ken Skates AC – Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru 
  • Sarah Albon – Prif Weithredwr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

Mae'r prif themâu yn cynnwys “Straen a Lles Meddwl yn y gweithle” ac “Anhwylderau Cyhyrysgerbydol (MSDs)” - dau fater a all effeithio'n andwyol ar iechyd a lles gweithwyr, yn ogystal â chyfyngu yn sylweddol  ar gynhyrchiant a llwyddiant busnes.
 
Cynhelir yr uwchgynhadledd ddydd Iau 10 Hydref 2019 rhwng 9.30am a 3.30pm yn Ngwesty St George, Llandudno.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, archebwch eich lle yma

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel