Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Varsity Pitch 2019

Ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd neu wedi graddio ers 2014 o goleg neu brifysgol yn y DU?

Ydych chi’n rhedeg busnes neu oes gennych chi’r syniad mawr nesaf?

Os felly, mae Cystadleuaeth Varsity Pitch Tata yn berffaith i chi!  

Mae Cystadleuaeth Varsity Pitch, wedi’i chefnogi gan NACUE, yn gystadleuaeth genedlaethol, flynyddol ar gyfer cynigion busnes cam cynnar ac mae’n dathlu’r busnesau gorau sy’n dod o golegau a phrifysgolion ledled y DU.  

Mae tri cham i’r gystadleuaeth, sy’n gyfle ardderchog i fusnesau cam cynnar ddod i gysylltiad â busnesau rhyngwladol, cael adborth credadwy gan arbenigwyr yn y diwydiant, cael cymorth busnes a chyfle i gystadlu ar gyfer y wobr ariannol uwch o £15,000 o gyllid di-ecwiti a theitl cenedlaethol.   

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw dydd Gwener 26 Gorffennaf 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan NACUE

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel