Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Veteran Owned UK – porth ar-lein i fusnesau

Porth ar-lein yw Veteran Owned UK ar gyfer dros 1204 o fusnesau. Sefydlwyd y porth gan Gyn-beiriannydd o’r Fyddin Frenhinol Brydeinig er mwyn helpu i gefnogi cyn-filwyr sy’n berchnogion busnes a chynnig aelodaeth ar amrywiol lefelau sy’n addas i bawb. Prif nod y safle yw cefnogi busnesau sy’n eiddo i gyn-filwyr felly gall unrhyw gyn-filwr sy’n berchen busnes gofrestru yn y cyfeiriadur yn rhad ac am ddim.

Yn ogystal â’r porth Veterans Owned UK, mae ap hefyd wedi ei lansio sy’n ei gwneud hi’n haws nag erioed i ddewis busnes sy’n cael ei redeg gan gyn-filwr. Mae rhagor o wybodaeth am yr ap yma.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Veteran Owned UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel