Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

The World’s Big Sleep Out – 7 Rhagfyr 2019

Cafodd ymgyrch The World’s Big Sleep Out ei sefydlu gan Josh Littlejohn MBE, cyd-sylfaenydd yr elusen Social Bite yn yr Alban.

Dechreuodd Social Bite fel siop frechdanau fach yng Nghaeredin a ddechreuodd gynnig cyflogaeth a bwyd am ddim i bobl ddigartref.

Mae eisoes wedi trefnu digwyddiad cysgu allan mwyaf y byd yng Nghaeredin – Sleep in the Park – i fynd i'r afael â digartrefedd yn yr Alban.

Ochr yn ochr ag elusennau lleol a chyrff gwleidyddol, mae The World’s Big Sleep Out yn galw ar unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau i ddangos eu cefnogaeth drwy gynnal eu digwyddiad eu hunain neu ymuno â digwyddiad cysgu allan.

Gall cynnal digwyddiad cysgu allan wneud gwahaniaeth mawr i sefydliadau sy’n mynd i'r afael â digartrefedd yn lleol, yn ogystal â’ch galluogi chi a’ch cymuned i ymuno ag ymgyrch fyd-eang i fynd i’r afael â digartrefedd ledled y byd. Bydd 50% o’r arian sy’n cael ei godi yn mynd i elusennau sy’n helpu pobl sy’n cysgu ar y stryd yn eich tref neu’ch dinas chi, a 50% yn mynd i elusennau sy’n helpu pobl ddigartref ledled y byd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan The Big Sleep Out.

Mae bod yn fusnes cyfrifol yn golygu bod o fudd i bobl a lleoedd o’ch cwmpas chi, a chael effaith gadarnhaol ar eich busnes ar yr un pryd. Ewch i dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

 

Share this page: 
Conversion pixel