Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl addysg oedolion fwyaf y Deyrnas Unedig.  Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli rhagor o bobl i ddarganfod sut gall dysgu newid eu bywydau mewn modd cadarnhaol.

Cynhelir Wythnos Addysg Oedolion eleni rhwng 17 a 23 Mehefin 2019, a chaiff gweithgareddau a digwyddiadau eu cyflwyno drwy gydol mis Mehefin.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Dysgu a Gweithio Cymru.

Beth am i chi gael golwg ar dudalennau’r Porth Sgiliau i weld sut mae datblygu sgiliau eich gweithlu yn fuddsoddiad yn nyfodol eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel