Yr Wythnos Addysg Oedolion yw gŵyl addysg oedolion fwyaf y Deyrnas Unedig.  Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli rhagor o bobl i ddarganfod sut gall dysgu newid eu bywydau mewn modd cadarnhaol.
Cynhelir Wythnos Addysg Oedolion eleni rhwng 20 a 26 Medi 2021.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Dysgu a Gweithio Cymru.

Beth am i chi gael golwg ar dudalennau’r Porth Sgiliau i weld sut mae datblygu sgiliau eich gweithlu yn fuddsoddiad yn nyfodol eich busnes?
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen