Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Busnes Cyfrifol

Mae’r Wythnos Busnes Cyfrifol yn cael ei threfnu gan Busnes yn y Gymuned a bydd yn cael ei chynnal eleni rhwng 24 a 28 Ebrill, 2017.

Mae’r Wythnos Busnes Cyfrifol yn wythnos i godi ymwybyddiaeth. Ei nod yw cymell busnesau i wneud yn well ac arddangos gwaith busnesau sy’n cael effaith bositif ar eu cymunedau lleol, eu cyflogeion, yr amgylchedd a chymdeithas yn gyffredinol.       

Gallwch ymestyn cynulleidfa eich deunydd cyfathrebu ac annog ymddiried yn eich brand drwy siarad gyda chwsmeriaid, cleientiaid a phartneriaid am eich busnes, ei werthoedd a sut maent yn ychwanegu pwrpas at eich gwaith.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Busnes yn y Gymuned.

Am ragor o gefnogaeth ac arweiniad i’ch busnes, edrychwch ar ein hadran Busnes Cyfrifol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen