Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Cyflog Byw 2018

Bydd wythnos cyflog byw, sef dathliad blynyddol y mudiad Cyflog Byw yn y DU, yn cael ei chynnal rhwng 5 Tachwedd a 10 Tachwedd 2018. Mae'r mudiad yn cynnwys cyflogwyr, arbenigwyr, sefydliadau a phobl sy’n credu bod diwrnod caled o waith yn haeddu tâl teg.

Beth ydy manteision busnes talu’r cyflog byw go iawn?

  • 58% o fusnesau’n dweud ei fod wedi gwella'r cysylltiadau rhwng rheolwyr a’u staff

  • 75% yn dweud ei fod wedi cynyddu cymhelliant a chyfraddau cadw gweithwyr

  • 86% yn dweud ei fod wedi gwella enw da’r busnes

Gyda chyflogwyr yn cynnal digwyddiadau ar draws y DU, dysgwch sut gall eich busnes chi gymryd rhan drwy fynd i’r wefan Cyflog Byw.

Beth am droi at dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru i gael gwybod sut mae bod yn fusnes cyfrifol yn gallu bod o fudd i’ch staff a chael effaith gadarnhaol ar eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel