Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Cyflog Byw 2021

Bydd wythnos cyflog byw, sef dathliad blynyddol y mudiad Cyflog Byw yn y DU, yn cael ei chynnal rhwng 15 Tachwedd a 21 Tachwedd 2021. Mae'r mudiad yn cynnwys cyflogwyr, arbenigwyr, sefydliadau a phobl sy’n credu bod diwrnod caled o waith yn haeddu tâl teg.

Beth ydy manteision busnes talu’r cyflog byw go iawn?

  • 58% o fusnesau’n dweud ei fod wedi gwella'r cysylltiadau rhwng rheolwyr a’u staff
  • 75% yn dweud ei fod wedi cynyddu cymhelliant a chyfraddau cadw gweithwyr
  • 86% yn dweud ei fod wedi gwella enw da’r busnes

Caiff y cyfraddau Cyflog Byw eu cyfrifo’n annibynnol yn seiliedig ar gost wirioneddol byw yn y DU ac yn Llundain. 

Y cyfraddau newydd ar gyfer 2021/22 yw:

  • £9.90 yr awr cyfradd y DU
  • £11.05 yr awr cyfradd Llundain

Gyda chyflogwyr yn cynnal digwyddiadau ar draws y DU, dysgwch sut gall eich busnes chi gymryd rhan drwy fynd i’r wefan Cyflog Byw.

Diweddariad Covid-19 ar gyfer Cyflogwyr Cyflog Byw

Bydd llawer o Gyflogwyr Cyflog Byw yn wynebu penderfyniadau anodd. Os ydych chi'n Gyflogwr Cyflog Byw ac yn poeni am eich ymrwymiad Cyflog Byw o ganlyniad i'r heriau cyfredol, mae'r Sefydliad Cyflog Byw eisiau clywed gennych, llenwch eu ffurflen gyswllt  https://livingwage.org.uk/covid-19-update-living-wage-employers 

Beth am droi at dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru i gael gwybod sut mae bod yn fusnes cyfrifol yn gallu bod o fudd i’ch staff a chael effaith gadarnhaol ar eich busnes.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen