Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Cymru yn Llundain 2020

Bydd Wythnos Cymru yn Llundain yn cael ei chynnal yn ystod wythnos Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain. Digwyddiad blynyddol yw hwn, lle cynhelir gweithgareddau a digwyddiadau i ddathlu a hybu popeth sy’n wych am Gymru.

Mae’n gyfle i sefydliadau Cymreig hybu eu cynnyrch a’u gwasanaethau, a datblygu cynulleidfaoedd, partneriaethau a chysylltiadau newydd yn Llundain.

Mae calendr o dros 100 o ddigwyddiadau wedi’i drefnu rhwng 22 Chwefror ac 8 Mawrth 2020, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer arddangoswyr a noddwyr.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Wythnos Cymru yn Llundain.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel