Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Fawr Rithwir Pride Cymru – 24 i 30 Awst 2020

Mae dathliad cydraddoldeb ac amrywiaeth mwyaf Cymru yn troi’n ddigidol! 

O ganlyniad i bandemig y Coronafeirws, bydd Pride Cymru 2020 yn cael ei gynnal yn rhithwir.

Bydd Wythnos Fawr Rithwir Pride Cymru yn wythnos lle bydd cymunedau yn dal i gael y cyfle i gadw mewn cysylltiad, codi ymwybyddiaeth a rhannu negeseuon.

Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn, yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd i gymryd rhan ac i gefnogi’r digwyddiad, dilynwch Pride Cymru ar Facebook, Twitter ac Instagram #pridecymru #virtualbigweek2020 i gael y newyddion diweddaraf.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel