Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Genedlaethol Gwely a Brecwast 2020

Oeddech chi'n gwybod bod dros 20,000 o leoedd gwely a brecwast yn y DU, a'u bod yn cynhyrchu dros £2 biliwn i economi'r DU bob blwyddyn?

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Gwely a Brecwast rhwng 16 a 22 Mawrth 2020 ac unwaith eto bydd yn fodd i godi ymwybyddiaeth o waith caled lletywyr a gwestywyr annibynnol a’u cyfraniad anhygoel i’r diwydiant lletygarwch ar hyd a lled y DU.

Yr amcanion yw:

  • codi proffil y sector llety annibynnol
  • cael cynifer o westeion â phosib i archebu lle ac aros mewn llety Gwely a Brecwast yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwely a Brecwast a thu hwnt

Sut gall eich busnes chi gymryd rhan:

  • cynnig rhoddion am ddim neu ar ddisgownt i westeion
  • llunio partneriaeth â chwmnïau lleol yn eich ardal leol
  • lawrlwytho’r pecyn cyfranogwyr sy’n cynnwys baneri, bathodynnau, logos, delweddau cyfryngau cymdeithasol a mwy

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan Gwely a Brecwast.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel