Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Gweithgynhyrchu Digidol 2019

Bydd yr ŵyl genedlaethol gweithgynhyrchu uwch yn cael ei chynnal yn Lerpwl rhwng 12 Tachwedd a 15 Tachwedd 2019 a bydd yn croesawu 6,000 o arweinwyr o’r diwydiant a gweithgynhyrchwyr sy’n meddwl mewn modd digidol.

Mae Wythnos Gweithgynhyrchu Digidol yn cynnwys dwsinau o ddigwyddiadau gweithgynhyrchu a channoedd o gyflwyniadau. Ei nod yw cyflymu’r broses o fabwysiadu technolegau ac atebion Diwydiant 4.0 yn y DU a chynyddu cyfradd y gwaith digideiddio’n sylweddol. 

Mae’r digwyddiad yn cynnwys:

  • arddangosfa’r Smart Factory
  • uwchgynhadledd arweinwyr gweithgynhyrchu
  • uwchgynhadledd pobl a sgiliau
  • 100 uchaf The Manufacturer
  • Gwobrau MX The Manufacturer
  • academi rhagoriaeth weithredol
  • marchnata i weithgynhyrchwyr
  • fforymau cyfarwyddwyr
  • cyfleoedd i noddi ac arddangos

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Wythnos Gweithgynhyrchu Digidol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel