Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Gweithgynhyrchu Digidol 2021

Bydd yr ŵyl genedlaethol gweithgynhyrchu uwch yn cael ei chynnal yn Lerpwl rhwng 8 Tachwedd a 12 Tachwedd 2021 a bydd yn croesawu miloedd o arweinwyr o’r diwydiant a gweithgynhyrchwyr sy’n meddwl mewn modd digidol.

Mae Wythnos Gweithgynhyrchu Digidol yn cynnwys dwsinau o ddigwyddiadau gweithgynhyrchu a channoedd o gyflwyniadau. Ei nod yw cyflymu’r broses o fabwysiadu technolegau ac atebion Diwydiant 4.0 yn y DU a chynyddu cyfradd y gwaith digideiddio’n sylweddol. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Wythnos Gweithgynhyrchu Digidol.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen