Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Gwirfoddolwyr - rhwng 1 Mehefin a 7 Mehefin 2019

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ŵyl gwirfoddoli flynyddol yn y DU.  Prif nodau'r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

Bydd partïon, gwibdeithiau a digwyddiadau gwobrwyo, arddangosfeydd a ffeiriau recriwtio yn cael eu cynnal ym mhob cwr o'r wlad i recriwtio, gwobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr.

Caiff cymunedau lleol eu hannog i gymryd rhan drwy gynnal eu parti stryd neu ddigwyddiad eu hunain, ac i fanteisio ar y cyfle hwn i gefnogi eu cymunedau lleol drwy godi arian neu wirfoddoli.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Gwelthredu Gwirfoddolwyr Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel