Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Hinsawdd Cymru yn dychwelyd heddiw gyda rhaglen o ddigwyddiadau rhithiol dros 5 diwrnod

Bydd yr wythnos yn dechrau gyda thrafodaeth genedlaethol ar Gynllun Sero Net Cymru a’r camau gweithredu ar y cyd sydd eu hangen i sicrhau bod Cymru’n bodloni ei thargedau. 

Ar agor i bawb, bydd y sesiynau ar-lein yn helpu pobl i ddeall beth mae Cymru eisoes wedi’i gyflawni, pa newidiadau y gallwn eu disgwyl dros y bum mlynedd nesaf, a sut gallwn lywio’r dyfodol gyda'n gilydd. 

Bydd rhaglen bob diwrnod yn ymgymryd â thema wahanol ac yn cynnwys cyflwyniadau, trafodaethau a dadlau yn cynnwys ystod eang o sefydliadau o bob cwr a chornel o Gymru. Gall mynychwyr gofrestru i wylio unrhyw un neu bob un o’r sesiynau byw, gadael sylwadau a gofyn cwestiynau fel rhan o'r gynulleidfa rithiol. 

Diwrnod 1 (Dydd Llun 22 Tachwedd): Cymru a'r byd

Diwrnod 2 (Dydd Mawrth 23 Tachwedd): Ynni ac allyriadau

Diwrnod 3 (Dydd Mercher 24 Tachwedd): Ymateb i'r argyfwng hinsawdd

Diwrnod 4 (Dydd Iau 25 Tachwedd): Natur a gwytnwch hinsawdd

Diwrnod 5 (Dydd Gwener 26 Tachwedd): Pobl a gweithredu dros yr hinsawdd

Bydd cynnwys yr holl sesiynau Wythnos Hinsawdd Cymru ar gael drwy’r dudalen Ar alw.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen