Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Masnach Ryngwladol 2021

Mae Wythnos Masnach Ryngwladol gyntaf erioed y DU yn cynnig cyfres o ddigwyddiadau cyffrous i helpu busnesau i ddysgu mwy am werthu byd-eang ac am gysylltu ag arbenigwyr y diwydiant masnach.

Os yw’ch busnes yn gwerthu nwyddau neu wasanaethau yn rhyngwladol yn barod, neu heb ddechrau arni eto, os ydych chi’n fusnes bach sy’n newydd i allforio i gwmnïau amlwladol ac am ehangu eich gorwelion, bydd yr Wythnos Masnach Ryngwladol yn eich ysbrydoli ac yn cynnig cyngor a hyder i chi gymryd y camau nesaf i ddatblygu eich busnes.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 15 a 19 Tachwedd 2021 ledled y DU.

Am ragor o wybodaeth, ewch i GOV.UK.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gymorth, canllawiau a chyngor sy’n gallu eich cynorthwyo lle bynnag yr ydych ar eich taith allforio. Cofrestrwch eich diddordeb a gwnewch gais am Ddigwyddiadau Tramor.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen