Caiff Wythnos Prentisiaethau Cymru ei chynnal rhwng 3 a 7 Chwefror 2020 ac mae'n dathlu'r effaith gadarnhaol a gaiff prentisiaethau ar unigolion, busnesau a'r economi.

Mae prentisiaethau yn cynnig pecyn unigryw o gymorth, cymwysterau a phrofiad ac maent yn cyfrannu at ostwng cyfraddau diweithdra yn yr hirdymor. Maent yn un o'r ffyrdd mwyaf ymarferol a chost-effeithiol o feithrin gweithlu medrus a mynd i'r afael â'r bylchau mewn sgiliau, gan greu elw sylweddol ar fuddsoddiadau.

Drwy gydol Wythnos Prentisiaethau Cymru bydd nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru.

Am ragor o wybodaeth a'r diweddaraf am beth sy'n digwydd ac ymhle, dilynwch Prentisiaethau Cymru ar Twitter a Facebook.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen