Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Prydain Fawr Werdd 2018 - 15 i 19 Hydref 2018

Caiff yr Uwchgynhadledd Arloesi Twf Glân ei chynnal ar 16 Hydref yn Llundain ac mae’n rhan o Wythnos Prydain Fawr Werdd, sy’n mynd rhagddi yn ystod yr wythnos yn dechrau 15 Hydref. Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithgarwch yn ymwneud â’r cyfryngau, digwyddiadau a chyhoeddiadau polisi proffil uchel ledled y DU gyda’r nod o dynnu sylw at yr holl gyfleoedd sydd ar gael i leihau allyriadau, tyfu economi carbon isel a gwella ansawdd bywyd fel rhan o’r Strategaeth Ddiwydiannol.

Bydd yr Uwchgynhadledd yn ymwneud yn benodol ag arloesi ac yn seiliedig ar y thema: Technolegau’r dyfodol. 

Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd dros 300 o gynadleddwyr o'r llywodraeth, busnesau bach a chanolig, cymdeithas sifil, buddsoddwyr a’r cyfryngau i drafod dyfodol arloesi ac economi’r DU. Yn ogystal â hyn, mae’r digwyddiad yn cynnwys arddangosfa o’r technolegau glân arloesol gorau yn y DU, ochr yn ochr â chyflwyniadau gan arweinwyr meddwl, cymhorthfa cymorth arloesi un i un a chyfleoedd rhwydweithio.

Mae’r digwyddiad am ddim. I gael rhagor o wybodaeth ac archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

I gael gwybodaeth am sut i ymuno â’r ‘Addewid Twf Gwyrdd’ sy’n rhoi ffordd ymarferol i fusnesau ddangos eu heffaith gadarnhaol ar y bobl a’r llefydd o’u hamgylch ac ymuno â chymuned o sefydliadau blaengar sy’n tyfu, ewch i dudalen Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel