Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Ymddiriedolwyr 2019

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am elusennau. Maen nhw’n chwarae rôl allweddol, yn gwirfoddoli eu hamser ac yn gweithio gyda’i gilydd i wneud penderfyniadau pwysig am waith yr elusen. Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol i arddangos gwaith gwych yr ymddiriedolwyr a thynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael er mwyn i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Bydd Wythnos Ymddiriedolwyr eleni yn cael ei chynnal rhwng 4 Tachwedd ac 8 Tachwedd 2019.

Bydd digwyddiadau ledled y wlad yn dathlu cyflawniadau’r ymddiriedolwyr, ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn elusen leol neu sefydliad gwirfoddol ar lefel bwrdd. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Wythnos Ymddiriedolwyr lle mae llawer o adnoddau dwyieithog ar gael.

I ddarganfod sut gall gweithio gydag elusennau fod o fudd i’ch busnes chi ewch i dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel