Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2019

Eleni bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cael ei chynnal rhwng 13 Mai ac 19 Mai 2019. 

Mae cannoedd o ysgolion, busnesau a chymunedau wedi dod ynghyd i gychwyn sgyrsiau ynglŷn ag iechyd meddwl sy’n gallu newid a hyd yn oed achub bywydau.

A’r thema eleni yw - Delwedd corff - sut mae pobl yn meddwl ac yn teimlo am eu cyrff.

Mae 30% o’r holl oedolion wedi teimlo cymaint o bwysau oherwydd delwedd ac ymddangosiad y corff fel eu bod yn teimlo wedi’u llethu neu’n methu ymdopi. Mae hynny bron yn 1 o bob 3 pherson.

Beth allwch chi ei wneud?

Beth am gynnal digwyddiad, neu fynd i ddigwyddiad yn ystod yr wythnos. Mae codi ymwybyddiaeth yn dyngedfennol er mwyn newid y ffordd y mae pobl yn meddwl am iechyd meddwl ac mae digwyddiadau yn cyrraedd mwy o bobl nag y gallai’r Sefydliad Iechyd Meddwl ei wneud ei hun.

Yn y blynyddoedd a fu mae pobl wedi:

  • trefnu fflach dyrfa i godi ymwybyddiaeth o orbryder
  • anfon posteri iechyd meddwl at siopau ar y stryd fawr
  • trefnu sesiynau ioga i'r swyddfa

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i ddigwyddiad i fynd iddo neu i ychwanegu digwyddiad, ewch i wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen