Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2019

Eleni bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cael ei chynnal rhwng 13 Mai ac 19 Mai 2019. 

Mae cannoedd o ysgolion, busnesau a chymunedau wedi dod ynghyd i gychwyn sgyrsiau ynglŷn ag iechyd meddwl sy’n gallu newid a hyd yn oed achub bywydau.

A’r thema eleni yw - Delwedd corff - sut mae pobl yn meddwl ac yn teimlo am eu cyrff.

Mae 30% o’r holl oedolion wedi teimlo cymaint o bwysau oherwydd delwedd ac ymddangosiad y corff fel eu bod yn teimlo wedi’u llethu neu’n methu ymdopi. Mae hynny bron yn 1 o bob 3 pherson.

Beth allwch chi ei wneud?

Beth am gynnal digwyddiad, neu fynd i ddigwyddiad yn ystod yr wythnos. Mae codi ymwybyddiaeth yn dyngedfennol er mwyn newid y ffordd y mae pobl yn meddwl am iechyd meddwl ac mae digwyddiadau yn cyrraedd mwy o bobl nag y gallai’r Sefydliad Iechyd Meddwl ei wneud ei hun.

Yn y blynyddoedd a fu mae pobl wedi:

  • trefnu fflach dyrfa i godi ymwybyddiaeth o orbryder
  • anfon posteri iechyd meddwl at siopau ar y stryd fawr
  • trefnu sesiynau ioga i'r swyddfa

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i ddigwyddiad i fynd iddo neu i ychwanegu digwyddiad, ewch i wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel