Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth o Dwyll Elusennol rhwng 18 a 22 Hydref 2021 ac mae'n ymgyrch sy'n cael ei rhedeg gan bartneriaeth o elusennau, rheoleiddwyr, rhai sy’n gorfodi’r gyfraith, cynrychiolwyr a rhanddeiliaid nid-er-elw eraill o bob cwr o'r byd.

Pwrpas yr wythnos yw codi ymwybyddiaeth o dwyll a seiberdroseddu sy'n effeithio ar y sector a chreu lle diogel i elusennau a'u cefnogwyr siarad am dwyll a rhannu arferion da.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Fraud Advisory Panel. 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen