Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – cyngor a chyfarwyddyd ar gyfer busnesau

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi bod yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr er mwyn iddyn nhw fod yn fwy ymwybodol o faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol. Maen nhw’n annog cyflogwyr yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus i fabwysiadu polisïau gweithle sy’n cynnwys polisi iechyd meddwl, polisi creu gweithle sy’n ystyried ffydd ar gyfer Mwslimiaid, a pholisi trais yn erbyn menywod a cham-drin domestig

I gael rhagor o wybodaeth ac i lwytho’r polisïau i lawr, ewch i wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel