Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Cyfnod Pontio: Cytundebau masnach y DU â gwledydd y tu allan i’r UE

Mae’r Cytundeb Ymadael yn dweud sut mae modd i’r DU barhau i ddod o dan gytundebau’r UE ar fasnachu â thrydydd gwledydd yn ystod y cyfnod pontio.

Ar y sail hon, gall cytundebau masnach yr UE barhau i fod yn gymwys i’r DU.

Lle mae cytundebau masnach o eiddo’r UE yn gymwys, bydd cynnwys o’r DU a’r UE yn parhau i gyfrif tuag at ofynion rheolau tarddiad mewn cytundebau masnach o eiddo’r UE yn ystod y cyfnod pontio, yn yr un ffordd yn union ag hyn o bryd.

Mae’r UE wedi cyhoeddi hysbysiad i drydydd gwledydd yn amlinellu’r drefn hon.

Ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben, ni fydd cytundebau masnach yr UE yn gymwys i’r DU.

Mae’r DU yn ceisio atgynhyrchu effeithiau cytundebau presennol yr UE ar gyfer yr adeg pan na fyddant mwyach yn gymwys i’r DU.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel