Nid yw'r Gyfarwyddeb e-fasnach yn berthnasol i'r DU mwyach, gan fod y cyfnod pontio bellach ar ben.

Gall rheolau sy'n ymwneud â gweithgareddau ar-lein yng ngwledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd fod yn berthnasol o'r newydd i ddarparwyr gwasanaethau ar-lein yn y DU sy'n gweithredu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, gan fod y cyfnod pontio bellach ar ben. Os ydych yn ddarparwr gwasanaethau ar-lein, dylech gymryd camau mewn ymateb i'r newidiadau hyn.

Mae canllawiau, sy'n amlinellu'r hyn sydd wedi newid a pha wiriadau y mae angen i chi eu gwneud, wedi'u cyhoeddi. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen