Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Deyrnas Unedig i Gadeirio EUREKA o 2018 i 2019

Mae EUREKA yn rhwydwaith unigryw sy’n dod â’r grŵp mwyaf o weinyddiaethau cenedlaethol ac asiantaethau arloesi ynghyd i gefnogi arloesedd a gwaith ymchwil a datblygu byd-eang sy’n canolbwyntio ar fusnesau.  

Bydd y DU yn gyfrifol am Gadeirio EUREKA am flwyddyn a’i nod fydd ehangu cyrhaeddiad byd-eang EUREKA a buddsoddi £10 miliwn arall i gefnogi busnesau ac arloeswyr yn y DU i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r farchnad.

Mae prosiectau ariannu rhwydwaith EUREKA yn agored drwy gydol y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan EUREKA.

Ewch i dudalennau Arloesi Busnes Cymru i weld pa gymorth a chyllid sydd ar gael i'ch helpu i arloesi.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel