Mae’r Diwrnod Lletygarwch Cenedlaethol yn dathlu bwytai, gwestai, tafarnau a bariau rhagorol a phenderfynol, a’r cyflenwyr sy’n eu cefnogi.

Mae sawl rheswm i fusnesau lletygarwch yng Nghymru ymuno yn y dathlu:

  • arddangos y diwydiant lletygarwch,
  • annog cwsmeriaid i fentro yn ôl i leoliadau lletygarwch a meithrin hyder ymysg y cyhoedd drwy hyrwyddo lleoliadau lletygarwch fel amgylcheddau diogel a saff
  • tynnu sylw at rôl gynhenid lletygarwch yng nghyfansoddiad cymdeithasol cymunedau, fel cyflogwr a thrwy gyfrannu incwm at yr economi.

I weld sut gall busnesau gymryd rhan, ewch i UKHospitality.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen