Mae'r DU wedi cyhoeddi mesurau newydd i gefnogi'r Wcráin yn ei gwrthdaro â Rwsia drwy ddileu'r holl dariffau a gwmpesir gan fargen fasnach bresennol y DU-Wcráin. 

Mae'r mesurau'n cynnwys: 

  • Y DU i dorri tariffau ar yr holl nwyddau o'r Wcráin i sero o dan gytundeb masnach rydd y DU-Wcráin, gan ddarparu cymorth economaidd y mae ei angen yn fawr. 
  • Gwaharddiad allforio newydd ar gynhyrchion a thechnoleg y gallai Rwsia eu defnyddio i drechu pobl yr Wcráin. 
  • Mae mesurau tariff yn rhan o gefnogaeth economaidd eang y DU i'r Wcráin, gan gynnwys £1bn mewn gwarantau benthyciadau. 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i UK announces new trade measures to support Ukraine - GOV.UK (www.gov.uk)

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin, ewch i Sut y gallwch chi helpu pobl yr Wcráin | LLYW.CYMRU

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen