Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol – Yn agor ar gyfer ceisiadau

O ddydd Mercher, bydd y sefydliadau canlynol yn gallu gwneud cais am gyfran o £18.5 miliwn Cronfa Adfer Ddiwylliannol:

  • cherddoriaeth
  • stiwdios recordio a rihyrsio
  • cyrff treftadaeth ac atyniadau hanesyddol
  • amgueddfeydd ac archifdai
  • llyfrgelloedd
  • digwyddiadau a’u cyflenwyr technegol
  • sinemâu annibynnol
  • sector cyhoeddi

Mae Gwiriwr Cymhwysedd y Gronfa Adferiad Diwylliannol wedi bod ar gael ers 1 Medi 2020.

Bydd grant (na fydd angen ei dalu’n ôl) o hyd at £150,00 (ar gyfer hyd at 100% o’r costau cymwys) ar gael i bob corff trwy ddau bwynt ymgeisio:

  • o dan £10,000 - proses gyflym ar gyfer cyrff bach, yn seiliedig ar y costau cymwys
  • rhwng £10,000 a £150,000 - proses fanylach, yn seiliedig ar y costau cymwys.

Bydd y Gronfa’n cau ar gyfer ceisiadau newydd ar 2 Hydref 2020.

Bydd cronfa o £7 miliwn ar gael hefyd i helpu pobl lawrydd yn y sector y mae’r pandemig wedi effeithio arnyn nhw. Bydd y gronfa’n agor i ymgeiswyr ddydd Llun, 5 Hydref 2020.

Gofynnir i unigolion gadarnhau eu bod yn gymwys cyn gwneud cais trwy fynd i Wiriwr Cymhwysedd y Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Bydd mwy o ganllawiau ar sut i wneud cais yn cael eu lanlwytho'n fuan.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel