Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Gronfa Gweithredu Hinsawdd

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn helpu cymunedau ledled y DU i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd ac yn ceisio lleihau ôl troed carbon cymunedau. Bydd cymunedau yn dangos beth sy’n bosibl pan mae pobl yn cymryd yr awenau er mwyn mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Mae'r Gronfa yn chwilio am bartneriaethau sy’n cael eu harwain gan gymunedau ac yn disgwyl i'r partneriaethau gael eu harwain yn ffurfiol neu’n anffurfiol gan un o’r mathau canlynol o fudiadau:

  • mudiad gwirfoddol neu gymunedol
  • elusen gofrestredig neu sefydliad corfforedig elusennol
  • ysgol
  • cwmnïau nid-er-elw, gan gynnwys cwmnïau cyfyngedig trwy warant, cwmnïau buddiannau cymunedol, a chymdeithasau budd cymunedol gyda dau gyfarwyddwr neu fwy

Mae £100 miliwn ar gael dros 10 mlynedd.

Mae’n rhaid i syniadau cychwynnol gael eu cyflwyno erbyn 5pm ddydd Mercher 18 Rhagfyr 2019 ac mae’n rhaid i gynigion llawn gael eu cyflwyno erbyn 12pm ddydd Gwener 27 Mawrth 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Beth am ymuno ag Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru, sy’n rhoi ffordd ymarferol i fusnesau ddangos eu heffaith gadarnhaol ar y bobl a’r llefydd o’u hamgylch ac ymuno â chymuned o sefydliadau blaengar sy’n tyfu.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel